Polityka prywatności

www.justyna-jazgarska.pl

 

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Justyna Art Justyna Jazgarska z siedzibą przy ul. Elbląskiej 73A/5 w Gdańsku ,  o numerze NIP: 583-245-78-82, oraz sposób ich przetwarzania.
 

II. Dane osobowe

justyna-jazgarska.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis https://justyna-jazgarska.pl/ ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i kontakt z usługodawcą. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez stronę plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do justyna-jazgarska.pl przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. justyna-jazgarska.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)

justyna-jazgarska.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do justyna-jazgarska.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Wiadomości

justyna-jazgarska.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z „Polityką Prywatności”. Pod pojęciem wiadomości justyna-jazgarska.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych justyna-jazgarska.pl.

Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do justyna-jazgarska.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez justyna-jazgarska.pl nie podlegają „Polityce Prywatności”.

 

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

justyna-jazgarska.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres studio@justyna-jazgarska.pl.

justyna-jazgarska.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

 

V. Zmiany Polityki Prywatności

justyna-jazgarska.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w „Polityce Prywatności”. Każdego użytkownika serwisu należącego do justyna-jazgarska.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach „Polityki Prywatności” justyna-jazgarska.pl będzie informować na stronach serwisu.

 

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do „Polityki Prywatności”, justyna-jazgarska.pl prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu studio@justyna-jazgarska.pl.